« »
مالکان ساختمان هایی که تاسیسات برقی را به اتمام رسانده اند, نگران نباشند. ما برای آنها سیستم بی سیم اینلس را ارائه می‎دهیم. همانطور که از اسمش ...
تصور کنید که با استفاده از یک وسیله در جایی مشابه کلید برق, رادیو یا موزیک پخش شود و یا با استفاده از آن با شخصی در اتاقی دیگر یا با شخصی جلوی درب ...
سیستم هوشمند اینلس می تواند تجهیزات گرمایشی, تهویه مطبوع, پرده برقی و لوازم الکتریکی را کنترل کند که هدف آن امنیت خانه و حفاظت از دارایی های شماست. ...